Odpowiedź jest wewnątrz – (Mk 7,14-23)

To nie zaistniałe okoliczności.

To nie drugi człowiek.

To nie życiowa sytuacja…

 


EWANGELIA (Mk 7,14-23)
Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.

 

denews_logo1


 

 

Zaistniała trudna sytuacja.

Jeden się denerwuje.

Drugi zachowuje spokój.

 

W jednym domu.

Tata tłumaczy dziecku spokojnie.

Mama krzyczy i ustawia do pionu.

 

Koledzy namawiali do grzechu.

Jeden poszedł z nimi w grzech.

Drugi odmówił, mając gdzieś co sobie pomyślą.

 

Nie usprawiedliwiaj grzechu.

To nie zaistniałe okoliczności.

To nie drugi człowiek.

To nie życiowa sytuacja.

 

Wszystko zależy od ciebie.

Od tego, co jest w sercu twoim.

Od tego co wychodzi z twego wnętrza.

 

 

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.