Odpowiedzialność – ( Łk 11,47-54)


„Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania;

samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli.”

5528

To do księdza.

To do matki.

To do ojca.

To do tych którzy maja uczyć, prowadzić, dawać przykład.

 

Jesteś odpowiedzialny za świat, który poznaje Twoja „Róża”.

Jesteś odpowiedzialny za Boga, w którego uwierzy Twoja „Róża”.

Jesteś odpowiedzialny za dobro, które zagości w sercu Twojej „Róży”.

 

Jesteś odpowiedzialny za swoją Różę.

Bez względu na to Kim ta Róża jest.

  • DeNews
  • 412
  • 0
ks. Jacek Laskowski

Ksiądz i jeszcze raz ksiądz. A potem nauczyciel, wizytator katechetyczny, duszpasterz wolontariuszy. Lecz czym byłoby życie bez pasji? Tak więc motocykl, narty, podróże. Słowo to potęga. Słowo Boga. Dlatego powstaje DeNews. By Słowo dotknęło serca. Tak więc spotkania, rozważania, modlitwa. I jeszcze raz ksiądz.