Odpowiedzialność – ( Łk 11,47-54)

„Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania;

samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli.”

5528

To do księdza.

To do matki.

To do ojca.

To do tych którzy maja uczyć, prowadzić, dawać przykład.

 

Jesteś odpowiedzialny za świat, który poznaje Twoja „Róża”.

Jesteś odpowiedzialny za Boga, w którego uwierzy Twoja „Róża”.

Jesteś odpowiedzialny za dobro, które zagości w sercu Twojej „Róży”.

 

Jesteś odpowiedzialny za swoją Różę.

Bez względu na to Kim ta Róża jest.

  • DeNews
  • 805
  • 0
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.