Odruch wiary – (Łk 17,26-37)

Tak będzie na końcu czasów…


EWANGELIA (Łk 17,26-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”. Pytali Go: „Gdzie, Panie?” On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy”.


 

 

Noe wszedł do Arki.

Reszta zginęła w wodach potopu.

 

Lot wyszedł z Sodomy.

Reszta zginęła w deszczu ognia i siarki.

 

Tak będzie przy końcu czasów.

 

Czy dobrze wtedy wybierzemy?

Czy właściwie się wtedy zachowamy?

 

Nie zamartwiaj się, tylko trenuj każdego dnia.

 

Wybieraj Boga, gdy tylko otwierasz rano oczy.

Zachowaj wiarę, pośród codziennych przeciwności.

 

Tak dobre wybory i zachowania staną się twoim odruchem wiary.

Tak dokonasz właściwego wyboru, gdy Bóg przyjdzie i załapiesz się na arkę.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.