Odwagi – (Mt 10, 26-33)

Bo kto się przyzna…


Ewangelia (Mt 10, 26-33)

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».


 

 

„Nie bójcie się ludzi.”

Otwórz swoje serce dla człowieka.

Nawet jeśli cię zrani, kochaj go.

 

„Nie bójcie się tych, co zabijają ciało.”

Uciekaj od tych, co zabijają twoją duszę.

Trzymaj z tymi, którzy cię uskrzydlają.

 

„Nie bójcie się: Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.”

Tak ważni, tak kochani, że Bóg oddał Swoje życie za ciebie.

Odwagi, bo kto się przyzna do Jezusa, do tego przyzna się Bóg.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.