Ojciec, Mistrz, Autorytet

EWANGELIA – (J 12,44-50)
Jezus tak wołał: „Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale by świat zbawić. Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział”.

Mieć w życiu ojca i matkę.

Bezcenne.

*

Mieć w życiu osobistym autorytet.

Bezcenne.

*

Mieć w życiu zawodowym mistrza.

Bezcenne.

*

To oni pokazują drogę.

Podpowiadają rozwiązania.

Rzucają światło na wiele spraw.

*

„Ja przyszedłem na świat jako światło,

aby każdy, kto we Mnie wierzy,

nie pozostawał w ciemności.”

*

Bóg to Ojciec, Autorytet i Mistrz.

Chodź w Jego światłości.

A będziesz wiedział co robić.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.