Ojciec – (Mt 16,13-19)

Ojciec jest głową rodziny.

Gdy się zachwieje…


EWANGELIA (Mt 16,13-19)
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

denews_logo1


 

 

Ojciec jest głową rodziny.

Gdy się zachwieje.

Chwieje się cały dom.

 

Ty jesteś Piotr.

Ty jesteś skała.

Ty jesteś Kościołem.

 

Jedność rodziny.

Jedność Kościoła.

Buduje się wokół Ojca.

(Choć wielu pewnie tu zaprotestuje,

dla których, poprawność ważniejsza jest od rozsądku).

 

To wielka rzecz.

Być Ojcem.

Być Papieżem.

 

Budować.

Pielęgnować.

Jednoczyć.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.