Ojcze Nasz – (Mt 6, 7-15)

Zdobywamy w życiu…


EWANGELIA (Mt 6, 7-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”.


 

 

Zdobywamy w życiu…

 

Kolejną rzecz, która się znudzi.

Kolejny tytuł, który nic nie zmienia.

Kolejne odznaczenie, które zbiera kurz.

 

„Ojciec wasz wie czego wam potrzeba.”

 

Przestań prosić i prosić, bądź dzieckiem Boga.

Dzieckiem, o które troszczy się nie OJCIEC, ale Tata.

Dzieckiem, które ufa, że to co otrzymuje od Niego jest najlepsze.

 

Najlepsze w tym życiu, by osiągnąć życie wieczne.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.