Osobiści ochroniarze – (Mt 18,1-5.10)

Stoją przy nas…


EWANGELIA (Mt 18,1-5.10)
W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.


 

 

Aniołowie ich są w niebie.

Wpatrują się w oblicze Boga.

 

I my mamy swoich Aniołów.

I my mamy swoich Stróżów.

 

Stoją przy nas, we dnie i w nocy.

Są do naszej pomocy.

Są by strzec duszy i ciała.

 

To nasi osobiści ochroniarze.

Stoją przy nas w czarnych okularach.

 

Więcej słowa w tym duchu

  • DeNews
  • 622
  • 1
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.