Oto Matka Twoja – (J 19,25-27)

Maryjo, Królowo Polski…


EWANGELIA (J 19,25-27)
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.


 

 

Usłyszałem słowa:

„Oto Matka twoja.”

 

Tam pod krzyżem.

Jezus dał nam Swoją Matkę.

 

Dał Maryję.

Teraz jest i moją Mamą.

 

Ty jesteś Królową.

Polski, Ojczyzny Naszej.

 

Tylko dzieci Ci się podzieliły.

Szarpią, ziemię w swoje strony.

 

Maryjo, Królowo Polski.

Przytul tych z jednej, i z drugiej strony.

 

 

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.