Pierwsze i najważniejsze – (Mt 22, 34-40)

W nim zawiera się…


EWANGELIA (Mt 22, 34-40)
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie.


 

 

Pierwsze i najważniejsze.

Każde inne zawiera się w nim.

 

W nim są kodeksy.

W nim są przepisy.

W nim są paragrafy.

 

Kto zachowuje to pierwsze.

Ten najlepiej wypełni wszystkie.

 

Kodeksy, przepisy, paragrafy.

One wchodzą w życie, gdy zabraknie miłości.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.