Pies ogrodnika

EWANGELIA – (Łk 11, 47-54)
Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: „Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.

Mamy.

Mamy dary.

Mamy łaskę.

Mamy talenty.

Mamy poznanie.

Mamy dobra materialne.

Mamy dobra niematerialne.

Wszystko co mamy otrzymaliśmy.

Korzystaj z tego, jak tylko się da.

Lecz nie zapomnij, nic nie jest twoje.

Masz?

To podziel się tym mądrze z innymi.

To służ talentami innym ludziom.

To przekaż łaskę wiary drugiemu.

To pozwól poznać bliźnim.

I nie bądź psem ogrodnika.

Co dostał klucze poznania, sam nie wszedł i nie dał innym.

Co dostał łaskę, sam nie skorzystał i innym nie dał skorzystać.

  • DeNews
  • 833
  • 2
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.