Plan najlepszy z planów – (Mk 3,13-19)

Tak właśnie wygląda…

 EWANGELIA (Mk 3,13-19)

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: Synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.


 

 

Wolność Boga i wolność człowieka.

Wolność spotkała się z wolnością.

Tak właśnie wygląda powołanie.

 

Powołanie to nie wyrok.

To nie bolesna konieczność.

Czy też sytuacja bez wyjścia.

 

To plan Bożej miłości.

To plan pełen dobroci.

To plan najlepszy z planów.

 

Bóg stworzył cię wolnym.

I szanuje twoją wolność.

Zaprasza cię jako przyjaciela.

 

Odkryj swój plan i wytrwaj w nim.

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.