Po twojej stronie – (Łk 1,57-66)

Kim my jesteśmy?

Kim będziemy jutro?…


EWANGELIA (Łk 1,57-66)
Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

 

denews_logo1


 

 

Kim będzie to dziecko?

Wszyscy stawiali sobie to pytanie.

Dziwili się, patrząc na jego narodziny.

 

Oto jedno z najważniejszych pytań:

 

Kim  jestem?

To jedno z najważniejszych pytań.

 

Kim będę jutro?

Nie da się tego do końca przewidzieć.

 

Każdego dnia.

Rób krok w przyszłość.

 

Z odwagą.

Z nadzieją.

 

Nie bądź sam.

Bądź z Bogiem.

 

Bo On.

Bóg.

 

Jest po twojej stronie.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.