Podwyższenie Krzyża Świętego – (J 3,13-17)

Takie rzeczy robi tylko…


EWANGELIA – (J 3,13-17)
Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.


 

 

Miłość siedzi przy łóżku chorego.

Miłość kazała iść ojcu szukać syna.

Miłość dzieli smutki i radości człowieka.

 

Takie rzeczy, robi tylko miłość.

 

Miłość Boga, dała nam Syna, Jezusa Chrystusa.

Miłość Boga, dała się ukrzyżować za mnie.

Miłość Boga, otworzyła mi bramy nieba.

 

A jaki krzyż, bierze moja miłość?

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.