Pokarm dla duszy – (J 6,52-59)

Człowiek do życia…


EWANGELIA (J 6,52-59)

Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.


 

 

Gdy brakuje w organizmie białka.

Pojawiają się bóle mięśni i stawów.

 

Niedobór wapnia, magnezu, potasu i witaminy D.

Odpowiada za wysokie ciśnienie krwi.

 

Niskie poziom żelaza we krwi.

Przyczynia się do anemii człowieka.

 

Człowiek do życia potrzebuje właściwego pożywienia.

Gdy zaczyna czegoś brakować słabnie, choruje a nawet umiera.

 

Tak jak ciało, tak i dusza potrzebuje odpowiedniego pokarmu.

Nie ma lepszego niż Ciało i Krew Chrystusa, bez niego usycha.

 

„Kto spożywa Moje ciało i pije krew Moją, trwa we Mnie, a Ja w nim.”

I to się nazywa życie duchowe, które przekłada się na nasze codzienne życie.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.