Pokochaj wroga

EWANGELIA – (Mt 5, 43-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Słońce wschodzi na dobrymi i złymi.

Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

*

I są tacy którzy mówią, „jakie to niesprawiedliwe”.

A tymczasem, w tym się objawia miłość Boga.

*

Bóg kocha twojego nieprzyjaciela, tak samo jak ciebie.

Bóg troszczy się o twojego wroga, tak samo jak o ciebie.

*

Co więcej, Swoim stawia wysokie wymagania:

*

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół.

Módlcie się za tych, którzy was prześladują.”

*

Tak powracamy do Boga.

Do Ojca, który jest w niebie.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.