Ponad zdrowie i kasę – (J 20, 19-23)

Czas pandemii pokazał jedno…


EWANGELIA – (J 20, 19-23)
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.


 

 

Czas pandemii pokazał jedno.

Na początku, że zdrówko ważniejsze jest od wiary.

W ostatnim czasie, że od zdrówka ważniejsza jest kasa.

 

Tymczasem Zmartwychwstały Chrystus przynosi Dar.

Największy dar dla wierzących, Ducha Świętego.

 

To On rodzi Kościół w Wieczerniku i pod Krzyżem.

To On przemienia zalęknionych i wycofanych, w odważnych i niezłomnych.

To On odpuszcza na grzechy i leczy zranione serca, by już po nocach nie płakało.

 

Ten wielki Dar, dostrzegli i przyjmuj ludzie na całym świecie.

Ludzie, których życie już nauczyło, że wiara jest ponad zdrowiem i kasą.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.