Poruszyło się sumienie – (Łk 1,39-45)

Dwudziesty pierwszy dzień Adwentu


EWANGELIA (Łk 1,39-45)
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.


 

 

Maryja z Jezusem przychodzi do Elżbiety.

 

Poruszył się dzieciątko.

Duch Święty napełnił Elżbietę.

Wydała okrzyk uwielbienia.

 

Bóg przychodzi do każdego z nas.

 

Czy poruszy się sumienie nasze?

Czy Duch Święty przepełni serce nasze?

Czy rozpoznamy, zachwycimy się i przyjmiemy Jezusa?

 

Bóg przychodzi do każdego z nas.

 

Lecz jeśli nie porusza się sumienie i serce nasze.

Tym żarliwiej prośmy: „Panie przymnóż nam wiary”.

Tym bardziej wołajmy: „Panie okaż się nam Zbawicielem”.

 

Bóg przychodzi do każdego z nas.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.