Posłany – (Mk 16,15-20)

Tylko nie zapomnij…

 


EWANGELIA (Mk 16,15-20)

Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.


 

 

„Idźcie na cały świat…”

Zostałeś posłany.

 

Mąż do żony, a żona do męża.

Rodzice do swoich dzieci.

Przyjaciel do przyjaciela.

Nauczyciel do ucznia.

Kapłan do wiernych.

Misjonarz na misje.

Sąsiad do sąsiada.

Szef do pracowników.

Pracownicy do szefa.

 

Jesteś posłany.

Tylko nie zapomnij, do kogo.

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.