Pośród nas – (Mt 9,27-31)

Jezus nie jest…


EWANGELIA  (Mt 9,27-31)

Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida”. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić”? Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie”. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: „Według wiary waszej niech się wam stanie”. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: „Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie”. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.


 

 

Jezus nie jest jak inni założyciele religii.

Jezus nie jest jak inni mistrzowie duchowości.

Co udziela tylko dobrych rad, tym którzy przychodzą.

 

Chrystus uzdrawia tych, co przychodzą chorzy.

Chrystus rozmnaża chleb, tym co przychodzą głodni.

Chrystus rozgrzesza tych, co przychodzą w grzechach.

 

Jak dobrze, byłoby żyć w czasach Chrystusa.

A Jezus i dziś jest pośród nas bardzo konkretnie.

Choć inaczej, bo już jest po Zmartwychwstaniu.

 

Naucza w Swoim Słowie.

Uzdrawia w sakramentach.

Pomaga w dziełach miłosierdzia.

 

Jezus żyje pośród nas.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.