Pośród was – (Łk 17,20-25)

Gdybyś mógł się cofnąć w czasie…

 


EWANGELIA  (Łk 17,20-25)

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: «Oto tu jest» albo: «tam». Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”. Do uczniów zaś rzekł: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: «Oto tam» lub: «oto tu». Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie”.


 

 

„Królestwo Boże jest pośród was.”

 

Gdybyś mógł się cofnąć w czasie.

To którym czasem, epoką jesteś zainteresowany?

 

Ja chciałbym znaleźć się w czasach Jezusa.

Chodzić za Nim, słuchać Jego słów, być świadkiem cudów.

 

Gdy czytam dzisiejszą Ewangelię, to myślę, że nie wszystko stracone.

Przyjdzie czas Syna Człowieczego, gdy spotkam Go twarzą w twarz.

 

Przyjdzie czas, że będę z Bogiem chodził w Królestwie Niebieskim.

Muszę tylko już dziś, chodzić w Królestwie Bożym, które jest pośród nas.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.