Potężny Obrońca – (Łk 4,31-37)

Nie mów, że nie możesz…


EWANGELIA  (Łk 4,31-37)

Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy.
A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody.
Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: „Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”.
I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.


 

 

To nie była równa walka.

Jezus nie był równorzędnym partnerem.

 

Duchy nieczyste wiedziały, Kim jest.

I drżały na sam fakt Jego pojawienia się.

 

A Chrystus nie walczył, on im rozkazywał.

Wypędzał ich jednym słowem, uzdrawiał opętanych.

 

Nie mów, że nie możesz sobie poradzić z jakimkolwiek grzechem.

Nie mów tak, gdy masz po swojej stronie tak Potężnego Obrońcę.

 

Panie uzdrów, uwolnij mnie.

Daj mi serce czyste i nowego ducha.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.