Powiedz Słowo, jedno Słowo – (Mt 8,5-11)

Powiedz.

Słowo.

Jedno.

Słowo …

 


EWANGELIA (Mt 8,5-11)
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! – a idzie; drugiemu: Chodź tu! – a przychodzi; a słudze: Zrób to! – a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.

 

denews_logo1


 

 

Powiedz.

Słowo.

Jedno.

Słowo.

Panie.

 

Sługa będzie zdrowy.

Serce pokocha.

Sumienie ruszy.

Kamienie się posypią.

Łatwiej będzie wybaczyć.

Przebaczenie otrzymać.

Serce będzie czyste.

Wszyscy do stołu razem usiądą.

Tęsknota się wypełni.

Czekanie się skończy.

 

Powiedz.

Słowo.

Jedno.

Słowo.

Panie.

 

I daj mi wiarę.

By Słowo.

Twoje Słowo.

W moim życiu.

Ciałem się stało.

 

Amen.

Jedno słow.

Co znaczy.

Niech się tak stanie.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.