Powtórne narodziny – (J 16, 20-23a)

Prowadziła ich…


EWANGELIA – (J 16, 20-23a)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać”.


 

 

Bali się.

Stchórzyli.

Nic nie rozumieli.

Opuścili samego Jezusa.

 

Lecz śmierć Jezusa rodziła ich na nowo.

Prowadziła ich do spotkania ze Zmartwychwstałym.

 

Odwaga przepełniła ich serca.

Oddawali życie za Chrystusa.

Duch Prawdy wszystko im wyjaśnił.

Narodzili się na nowo dla Jezusa.

 

Bo każde nawrócenie, jest powtórnym narodzeniem.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.