Pozwól się poprowadzić

Ewangelia – (Mk 1, 12-15)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię.

*

To znaczy, nie wyszedł tam Sam.

Duch Go poprowadził.

*

Jezus pozwolił się poprowadzić.

*

Pozwól się poprowadzić Duchowi Świętemu.

Nawet, gdyby wyprowadził cię na pustynię życia.

*

Duch zawsze znajdzie ci sposób na powrót do Boga.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.