Pragnienie bogactwa – (Mt 5, 17-19)

I tak ziemia toczy swój…


EWANGELIA (Mt 5, 17-19)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.


 

 

Wiemy już, że egoizm to wróg numer jeden.

 

I pytanie brzmi?

Czy ja jestem egoistą?

 

Odpowiedź kryje się w moim zachowaniu.

A dokładnie w trzech jego przejawach.

 

Przeanalizujmy je.

Dziś drugi z nich.

 

PRAGNIENIE BOGACTWA.

 

Ściśle zjednoczone z wywyższaniem się.

 

Mam pieniądze, to jestem lepszy od innych.

Mam pieniądze, to mogę wpływać na innych.

 

Nie tylko tu o pieniądze chodzi.

 

Idzie tu o każdą rzecz, która oko cieszy.

Podoba mi się i muszę to koniecznie mieć.

 

Pragnienie bogactwa kieruje się hasłem:

„Wszystko ku sobie”.

 

A pragnienie bogactwa, ma niezliczone odcienie.

Od niewinnego kolekcjonerstwa.

Po wojny, by zapewnić „obszar życiowy”.

 

A gdzieś po środku jest:

Oszustwo, niezwracanie długów, łapownictwo…

I tak, człowiek za kasę sprzeda nawet własne ciało i Ojczyznę.

 

I tak ziemia toczy swój świat uroczy.

 

„A dopóki ziemia i niebo nie przeminą:

ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie,

aż się wszystko spełni.”

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.