Lekkość praw i zobowiązań

EWANGELIA – (J 15, 9-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

„Wy jesteście przyjaciółmi moimi.”

Kiedy?

„Gdy czynicie to, co wam przykazuję.”

*

Też mi przyjaźń, ktoś powiedzieć może.

Jak będę robił to, co mi mówi, to ok.

A jak nie będę robił, to pa pa.

*

Tylko gdyby tak chwilkę pomyśleć.

Czy tak czasem nie jest w życiu.

*

Gdy ktoś jest po twojej stronie.

Wtedy jest twoim przyjacielem.

A gdy staje przeciwko tobie…

To czy nim jest?

*

Przyjaźń ma swoje prawa.

Przyjaźń ma swoje zobowiązania.

A prawa te i zobowiązania.

Są lekkością, gdy jesteś przyjacielem.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.