Prawdziwy jest lepszy – (J 5,31-47)

Człowiek bierze sprawy w swoje ręce…

 


EWANGELIA (J 5,31-47)
Jezus powiedział do Zydów: Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?

logo do teks


 

 

Wielki Post, to czas nawracania się.

Nawracania się, a nie nawrócenia.

Nieustannie bowiem muszę się nawracać.

 

Niecierpliwość nie bardzo chce się na to zgodzić.

Niecierpliwość chciałaby już, teraz, natychmiast.

Niecierpliwość rodzi brak zaufania i tu się zaczyna…

 

Człowiek bierze sprawy w swoje ręce.

Wymyśla sobie Boga „dobrze skrojonego”.

Na miarę naszych oczekiwań, wygodnego, poręcznego.

 

Taki Bóg, nie stawia wymagań.

Taki Bóg, usprawiedliwia wiele.

Taki Bóg, daje poczucie nawrócenia.

 

Tylko że:

Nie ma to nic wspólnego z nawróceniem.

Nie ma to nic wspólnego z prawdą o sobie.

Nie ma to nic wspólnego z Jezusem Chrystusem.

 

Otwórz się na prawdę.

Otwórz się na Boga.

 

Prawdziwy Bóg, lepszy jest od wymyślonego.

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.