Prawo, tradycja i zwyczaje – (Mk 2,23-28)

Prawo jest…

 EWANGELIA (Mk 2,23-28)
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”.
On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”. I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.


 

 

Prawo jest potrzebne.

Potrzebne, gdy brakuje miłości.

Potrzebne, gdy brakuje gorliwości.

 

Prawo nie zbawia człowieka.

Tradycja nie zbawia nikogo.

Zwyczaje nie otwierają nieba.

 

Prawo, tradycja i zwyczaje.

Wskazują jednak właściwy kierunek.

Wskazują drogę i uczą relacji z Bogiem.

 

A zbawia tylko Bóg.

Pójdź drogą prowadzącą do Boga.

Pójdź drogą prowadzącą do zbawienia.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.