Promocja szeptana

EWANGELIA – (Mt 11,16-19)
Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili». Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: «Zły duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny”.

Dziedzina rozwinięta prawie do doskonałości.

*

Public relations.

Promocja osoby i produktu.

Budowanie wizerunku.

*

A wszystko, by jak najlepiej wypaść, sprzedać się.

*

Dziedzina prawie doskonała.

Bo gdy, coś wymknie się spod kontroli.

To wszystko się sypie.

*

A mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.

*

Mądrość, prawda, dobroć, rzetelność, uczciwość.

Wygrywają i biją na głowę każdy marketing.

*

Nic, nie jest w stanie przebić promocji szeptanej.

Gdy ktoś, komuś powie: „Weź tego człowieka, to solidna firma”.

*

Dobrze wykonana praca, usprawiedliwiona jest przez swe czyny.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.