Proście, a otrzymacie – (J 16,23b-28)

A czy prosiłeś…?


EWANGELIA (J 16,23b-28)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”.


 

 

„Do tej pory, nie prosiliście w imię moje.”

 

Modlimy się za wstawiennictwem świętych.

Zanosimy nasze błagania przez ręce Matki Bożej.

Modlimy się, prosimy Chrystusa w różnych sprawach.

 

A czy prosisz o coś Boga Ojca – twojego Ojca?

 

Przez Jezusa, módl się do Ojca.

Ojciec dzieciom swoim nie odmawia.

„Proście a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.”

 

 

  • DeNews
  • 1604
  • 1
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.