Prosta filozofia – (Łk 9,46-50)

Tytuły.

Kto ma wyższy?

 


EWANGELIA (Łk 9,46-50)
Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.

 

denews_logo


 

 

Tytuły.

Kto ma wyższy?

 

Kluby.

Który liczniejszy?

 

Zrzeszenia.

Które bardziej wpływowe?

 

Organizacje.

Które ma zacniejszych członków?

 

Pochodzenie.

Które szlachetniejsze?

 

Oto filozofia świata.

 

Filozofia Chrystusa?

Bardzo prosta.

 

Być jak dziecko.

Ufać.

Kochać.

Uśmiechać się.

 

Zawsze wracać.

W ramiona Ojca.

W ramiona Matki.

 

Jak dziecko.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.