Proste i stare jak świat – (J 15,9-17)

Proste i piękne jak …

 


Ewangelia (J 15,9-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

 

denews_logo1


 

 

Miłość lubi się wyrażać.

 

Chłopak, który kocha dziewczynę.

Kupuje kwiaty.

Zaprasza ją do kina.

Zachowuje przyjęte normy.

 

Dorosłe dzieci, gdy kochają rodziców.

Odwiedzają ich.

Zawiozą do lekarza.

Zachowują zasady rodzinnego domu.

 

Małżeństwo, które się kocha.

Obdarza się szacunkiem.

Zasiada wspólnie do stołu.

Zachowuje słowa przysięgi.

 

Człowiek, który nazywa Jezusa swoim Panem.

Karmi się Jego ciałem.

Rozmawia z Nim na modlitwie.

Zachowuje Jego przykazania.

 

Kto zachowuje…

Dane słowo.

Przyjęte zasady.

Ustalone normy.

Dane przykazania.

Ten trwa w miłości.

 

Proste i stare jak świat.

Proste i piękne jak miłość.

Proste i chroni przed rozsypaniem się.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.