Proste prawdy

EWANGELIA – (Łk 6, 36-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Szukamy mędrców, myślicieli, filozofów…

A na półce stoi niesamowita Księga.

*

Biblia, a w Niej Stary i Nowy Testament.

Ewangelia, która pełna jest życiowych prawd.

*

Wystarczy sięgnąć i czytać, czerpać.

Wystarczy zastosować w życiu.

*

A proste prawdy są najskuteczniejsze.

*

„Bądźcie miłosierni,

jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni;

nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni;

odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą,

utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze.

Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

*

A najlepsze w tym wszystkim jest to, że to działa.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.