Przed siebie – (Łk 9,57-62)

To dobre słowa gdy…

To fatalne słowa gdy …

 


EWANGELIA (Łk 9,57-62)
Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.

 

denews_logo


 

 

Zanim.

Najpierw.

Kiedy.

Jak tylko.

Gdy tylko.

Jeszcze tylko.

 

To dobre słowa gdy:

Chcesz coś oddalić od siebie.

Chcesz wymigać się od czegoś.

Chcesz uniknąć decyzji.

 

To fatalne słowa gdy:

Chcesz się rozwijać.

Chcesz pójść za Chrystusem.

Chcesz z drugim iść przez życie.

 

Nie oglądaj się za siebie.

Nie koncentruj się na grzechu.

 

Idź przed siebie.

Dalej.

Wyżej.

 

Ku świętości.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.