Przed siebie

EWANGELIA (Łk 9, 57-62)
Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć”. Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: „Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

Twarda nauka.

Bezkompromisowa.

Chcesz pójść za Jezusem?

To Jezus musi być na pierwszym miejscu.

Jezus, a dopiero potem:

Żona.

Mąż.

Dzieci.

Praca.

Kariera.

Wypoczynek.

I nie oglądaj się wstecz.

Jak ze wszystkim w życiu.

Jesteś Księdzem.

Jesteś Siostrą zakonną.

Jesteś Mężem, Żoną.

Jesteś Rodzicem.

Nie oglądaj się wstecz.

Tam już byłeś.

Patrz przed siebie.

Tam będzie ciekawiej.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.