Przedstawić Bogu

EWANGELIA – (Łk 2,22-35)
Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

Przynieśli Jezusa do świątyni.

I przedstawili Panu.

*

Kiedyś nas przynieśli do świątyni.

I przedstawili nas Panu.

*

A może sami przyszliśmy i powiedzieliśmy:

„Witaj Panie, to ja Jacek, Iwona, Krzysiek…”

*

I kapłan polał naszą głowę wodą i powiedział:

„Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”

*

I stałem się dzieckiem Boga.

I Duch Święty spoczął na nas.

*

A może ja odszedłem do Boga.

I teraz ktoś się modli za mnie…

*

I mówi mama, ojciec, babcia…

Panie, pamiętaj o nim to dobry chłopak, to dobra dziewczyna.

*

I tak przedstawia mnie Bogu, każdego dnia.

Dobrzy to ludzie, co mnie do Pana przyprowadzają.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.