Przemiana

EWANGELIA – (Łk 6,39-42)
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku», gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata”.

Niewidomy.

Poprowadzi niewidomego?

*

Głuchoniemy.

Powie o usłyszanej muzyce?

*

Grzesznik.

Wyprowadzi na prostą drogę?

*

Trzeba nam przejrzeć na duszy.

Trzeba nam usłyszeć sercem.

*

I prawda wtedy przemówi.

I belkę usunę z oka swego.

*

I choć świat dalej będzie taki sam.

To ja się  wtedy zmienię.

*

A gdy ja się zmienię.

Zmieni się cały świat.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.