Inspiruje i przemienia – (J 12,24-26)

Rodzice tłumaczą dziecku po raz setny…

 


EWANGELIA (J 12,24-26)
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

logo do teks


 

 

Przysięgali sobie przed Bogiem w kościele miłość.

A potem, każdego dnia to realizowali w czynach.

 

Rodzice tłumaczą dziecku po raz setny.

Lecz czyny rodziców przemawiają bardziej.

 

Profesor wykładał najnowszą metodę leczenia.

Słuchali go z uwagą, bo wcześniej udowodnił jej skuteczność.

 

Apostołowie głosili Dobrą Nowinę.

Poszli za Nimi, bo oddali za nią życie.

 

Jest czas mówienia.

I czas dawania świadectwa.

 

Twoje słowo bez czynów, niewiele znaczy.

Poparte czynami, inspiruje ludzi i przemienia świat.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.