Przygotowanie – (J 16,5-11)

Bo sąd już się odbył…


EWANGELIA – (J 16,5-11)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony”.


 

 

Kolejne słowa przygotowania Apostołów.

 

Przygotowania na odejście do Ojca.

Przygotowania na dar Ducha Świętego.

 

Potrzebne jest odejście Jezusa, by przyszedł Duch.

Duch, który da nam świadomość grzechu.

 

A z tej świadomości wypływa nawrócenie.

A z tej świadomości wypływa zbawienie.

 

Bo sąd już się odbył:

 

Sąd, gdzie szatan został pokonany.

Sąd, gdzie człowiek został usprawiedliwiony.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.