Przyjdź Duchu Święty – (J 15, 26-27; 16, 12-15)

A wszystko dokonuje się…


EWANGELIA (J 15, 26-27; 16, 12-15)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».


 

 

Zesłanie Ducha Świętego.

 

Człowiek uczy się przez całe życie.

Zgłębia tajniki teorii.

Przekuwa ją na praktykę.

Wysiłkiem podąża do mistrzostwa.

 

Podobnie jest z wiarą.

Poznawać Boga jest przygodą życia.

Zgłębiać nieustannie Słowa Chrystusa.

Dążyć do prawdy, która przybliża do Ojca.

 

A wszystko dokonuje się w Duchu Świętym.

 

Przyjdź Duchu Święty.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.