Przywiązania – (Mk 10, 28-31)

To źródło…


EWANGELIA (Mk 10, 28-31)
Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.


 

 

Przywiązania.

 

To źródło niepokoju.

Bo ukradną, bo zniszczą, bo…

 

To przyczyna grzechu.

Muszę to mieć, za wszelką cenę…

 

To brak zaufania Bogu.

Mam, to pokładam w tym nadzieję…

 

A paradoks polega na tym:

– że i tak to się zniszczy i zestarzeje.

– że tak naprawdę, to tego wcale nie potrzebujesz.

– że w potrzebie to zupełnie gdzie indziej, szukasz pomocy.

 

Przywiązania.

Jutro już Wielki Post.

Może warto nad tym popracować.

 

 

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.