Pytania – (Mk 11,27-33)

Podobno nie ma głupich…

 


EWANGELIA (Mk 11,27-33)

Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i pytali Go: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?”
Jezus im odpowiedział: „Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi”.
Oni zastanawiali się między sobą: „Jeśli powiemy: «Z nieba», to nam zarzuci: «Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?» Powiemy: «Od ludzi»”. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: „Nie wiemy”.
Jezus im rzekł: „Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię”.


 

 

Jak świat długi i szeroki, padają pytania.

Mądre i głupie, choć podobno głupich nie ma.

 

Czy na każde z nich trzeba zaraz udzielić odpowiedzi?

 

Są bowiem pytania podstępne.

By ośmieszyć czy zdyskredytować kogoś.

 

Są pytania, do których nie masz prawa.

Bo chcesz informacje, które nie są dla ciebie.

 

Pytania dla samego pytania.

Na które nikt nie oczekuje odpowiedzi.

 

Mądrość polega na stawianiu właściwych pytań.

Mądre pytanie, odkrywa prawdę, potrafi pomóc i szanuje godność.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.