Pytanie brzmi – (J 3,31-36)

Kościół żyje w świecie. Lecz…

 


EWANGELIA (J 3,31-36)

Jezus powiedział do Nikodema:
„Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży”.


 

 

Nie jesteśmy nastawieni na przetrwanie.

Nie chronimy się tu przed ideologiami.

Nie jesteśmy bezpieczną twierdzą.

 

Kościół idzie, by dotrzeć aż po krańce świata.

Kościół skupia się na relacji z Bogiem.

Kościół jest otwarty dla człowieka.

 

 

Kościół żyje w świecie.

Lecz nie jest z tego świata.

 

Ty żyjesz na tym świecie.

Lecz pytanie brzmi:

 

Do którego świata, naprawdę należysz?

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.