Pytanie na śniadanie – (Łk 9,18-22)

Spójrz…


EWANGELIA (Łk 9,18-22)
Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.


 

 

Oto pytanie na śniadanie:

 

Spójrz w lustro.

Kim jestem?

I już wiem, co mam robić.

 

Spójrz na tych, co chodzą po domu.

Kim jest dla mnie żona, mąż, dzieci?

I już wiem, dla kogo żyję.

 

Spójrz na krzyż, który wisi na ścianie.

Kim jest dla mnie Jezus?

I już wiem, skąd czerpać siły do codzienności.

 

Te pytania, ustawiają cały dzień na dobrych torach.

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.