Rób coś, a…

EWANGELIA – (Mt 7, 7-12)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków”.

Poproś.

A dostaniesz.

*

Szukaj.

A znajdziesz.

*

Zapukaj.

A otworzą.

*

Przeproś.

A wybaczą.

*

Kochaj.

A pokochają.

*

Pytaj.

A odpowiedzą.

*

Daj.

A dostaniesz.

*

Módl się.

A wysłuchają.

*

Uwierz.

A doświadczysz.

*

Czytaj.

A poznasz.

*

Myśl.

A zrozumiesz.

*

Ufaj.

A dojrzeją.

*

Przytul.

A poczują.

*

Walcz.

A zwyciężysz.

*

Rób.

A zaistnieje.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.