Rok

EWANGELIA – (Łk 2,16-21)
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Parafrazując słowa Mistrza.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

*

Tyle wart jest nasz rok,

ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci.

*

Tyle wart jest nasz rok,

ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu.

*

Tyle wart jest nasz rok,

ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku.

*

Tyle wart jest nasz rok,

ile zdołaliśmy okazać ludziom serca.

*

Tyle wart jest nasz rok,

ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło.

*

Warto mieć w życiu mistrzów.

Oni rzucają światło, na dni które jeszcze przed nami.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.