Rozmnożenie – (J 6,1-15)

Potrzeba nam rozmnożenia…

 


EWANGELIA (J 6,1-15)

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?” A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić.
Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”.
Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?”
Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat”.
Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.


 

 

Dane z raportu ONZ.

 

Co 20 sekund umiera z głodu dziecko.

 

Potrzeba 13 miliardów dolarów rocznie, by zaspokoić głód na świecie.

Tymczasem w samym Stanach Zjednoczonych i Europie, wydaje się 25 miliardów dolarów na pożywienie dla psów i kotów.

 

Zaspokojenie w wodę pitna dla wszystkich ludzi na świecie to koszt 9 miliardów dolarów rocznie.

Tymczasem w samej tylko Europie, wydaje się 11 miliardów dolarów na lody.

 

By zapewnić wszystkim dzieciom na świecie podstawową edukację potrzeba 6 miliardów dolarów rocznie.

Tymczasem na perfumy, wydaj się w USA i w Europie 12 miliardów rocznie.

 

Na świecie, nie brakuje chleba i wody.

Na świecie brakuje człowieka.

 

Trzeba nam rozmnożenia ludzi autentycznej wiary.

Trzeba nam rozmnożenia ludzi dobrego serca.

Trzeba nam rozmnożenia ludzi sumienia.

 

 

 

 

I jeszcze kilka danych z raportu „Reconsidérer la richesse”:

Zbrojenia na świecie – 780 mld.

Narkotyki – 400 mld.

Alkohol (tylko w Europie) – 105 mld.

Papierosy (tylko w Europie) – 50 mld.

Rozrywka i wypoczynek (tylko w Japonii) – 35 mld.

Zakup kosmetyków tylko w USA – 8 mld.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.