Silne ogniwo

EWANGELIA – (Łk 12, 8-12)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć”.

Będą???

Już to się dzieje!!!

Wiara jest wyśmiewana.

Profanuje się świętości.

Dzieci w szkole są szykanowane za krzyżyk na szyi.

Mama w Warszawie przeniosła córkę do innej szkoły z tego powodu.

Zwalnia się ludzi z pracy, za kierowanie się Ewangelią.

Ikea zwalnia pracownika za nie zastosowanie się do wytycznych niezgodnych z wiarą.

Człowiek boi się wychylić, bo „trzeba” być poprawnym.

W konfesjonale potem wyznaje swój strach.

Będą???

Już to się dzieje!!!

Ludzie wierzący w Chrystusa są najbardziej prześladowaną grupą społeczną.

Co pięć sekund, na świecie człowiek oddaje życie za Chrystusa.

A wierzą, mężnie, z godnością, wierni Kościołowi.

Panie przymnóż nam wiary, bym był silnym ogniwem wiary.

Więcej słowa w tym duchu

  • DeNews
  • 685
  • 1
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.