Słowa do wykreślenia

EWANGELIA – (Mt 8,18-22)
Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Lecz Jezus mu odpowiedział: „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych”.

Wymówki.

*

Ile to razy wymówiłem się Bogu.

Gdy w niedzielę nie znalazłem czasu na Mszę Świętą.

Gdy nie uklęknąłem do codziennej modlitwy.

Gdy odkładałem spowiedź ciągle na jutro.

*

Ile to razy wymówiłem się ludziom.

Gdy nie chciałem komuś poświęcić czasu.

Gdy wolałem coś zatrzymać niż się podzielić.

Gdy ktoś prosił, a ja mówiłem, że obowiązki nie pozwalają.

*

Za każdym razem zabrakło wtedy miłości.

Za każdym razem zapomniałem co jest priorytetem.

Za każdym razem traciłem okazję by być, a czasu nie cofnę.

*

Słowa do wykreślenia.

Za późno.

Za zimno.

Nogi mnie bolą…

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.